Roboty ziemne

Dzięki posiadanej przez nas szerokiej bazie sprzętowej możemy przyjąć dowolne zlecenie. Posiadamy wywrotki, koparki kołowe, gąsienicowe, ładowarki i spycharki.

Roboty ziemne:

  • niwelacja terenu
  • rekultywacje wyrobisk górniczych
  • wykopy
  • nasypy
  • wymiany gruntów
  • stabilizacja podłoża
  • budowa dróg gruntowych